Vidiauto Zanimljivosti INFOZONA Tko je dužan ukloniti predmete nakon prometne nesreće?

Autor: Krunoslav Ćosić Objavljeno: 08.04.2014. 10:50

Zakonodavstvo 

Tko je dužan ukloniti predmete nakon prometne nesreće?

Tko je dužan ukloniti predmete nakon prometne nesreće?

Tko je odgovoran za čišćenje prometnice na kojoj se dogodila prometna nesreća i na kojoj su ostali dijelovi vozila? Postoje li propisane kazne?

Svi smo nebrojeno puta na prometnicama vidjeli dijelove vozila koja su prethodno sudjelovala u prometnoj nesreći, ali nakon uklanjanja vozila s prometnice, na žalost, nitko se nije potrudio ukloniti i rasute materijale koji su ostali na prometnici - staklo, metalne i plastične dijelove, mrlje od ulja...
Takvi predmeti predstavljaju opasnost za ostale sudionike u prometu jer staklo može duže vremena ostati u gumama vozila te pri velikoj brzini može doći do vrlo opasnih posljedica ukoliko se guma ispuše. Možete samo zamisliti posljedice kočenja po prometnici na kojoj se nalazi ulje ili neka druga tekućina iz vozila.

Tko je zadužen za čišćenje prometnice na kojoj su ostali dijelovi vozila koja su sudjelovala u nesreći? Čija je to obaveza/nadležnost – sudionika u prometnoj nesreći ili pak neke službe?

Navedena problematika propisana je odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj: 67/2008, 48/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/2011, 80/2013 i 158/2013 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) odnosno člankom 180. istog Zakona koji glasi:
(1) Ako je vozilo zbog prometne nesreće onesposobljeno za daljnje kretanje na cesti, vozač ili vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je vozilo, teret, stvari ili drugi materijal rasut po cesti ukloniti s kolnika, nakon što to naredi ili dopusti ovlaštena osoba koja obavlja očevid.

(2) Ako vozač ili vlasnik, odnosno korisnik vozila nije u stanju postupiti sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba koja se zatekne na mjestu nesreće ili na mjestu gdje se nalazi neispravno vozilo naredit će pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku nadležnom za održavanje cesta da na sigurno mjesto ukloni vozilo, teret, stvari ili drugi rasuti materijal s kolnika.

(3) Pravna ili fizička osoba obrtnik nadležan za održavanje cesta, odnosno pravna osoba ili fizička osoba obrtnik s kojom je pravna osoba ili upravno tijelo nadležno za održavanje cesta sklopilo ugovor za uklanjanje vozila dužna je hitno poduzeti sve potrebne mjere za uklanjanje i čuvanje vozila s teretom, stvari ili drugoga rasutog materijala s kolnika i osigurati prohodnost ceste.

(4) Ako pravna ili fizička osoba obrtnik ne postupi sukladno odredbi stavka 3. ovoga članka, a zbog onesposobljenosti vozila ili zapreka na kolniku stvorenih od tereta, stvari ili drugog materijala bude onemogućeno kretanje drugim sudionicima u prometu, ovlaštena osoba poduzet će druge odgovarajuće mjere da se omogući normalan tok prometa.

(5) Troškove uklanjanja i čuvanja vozila, tereta, stvari ili drugog materijala, kao i poduzimanje drugih odgovarajućih mjera iz stavka 4. ovoga članka, snosi pravna ili fizička osoba obrtnik nadležan za održavanje cesta, a oni imaju pravo na naknadu od onoga tko ih je prouzročio.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako ne postupi sukladno odredbama ovoga članka.

(7) Za prekršaj iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj i osoba koja ne postupi sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka.

Ključne riječi:
MUP prometne nesreće Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Vezani sadržaji
Komentari

Učitavam komentare ...

Učitavam


Na dan: 24. lipanj 1900.

Promet u nacionalnom parku Yosemite

Oliver Lippincott na današnji je dan 1900. godine postao prva osoba koja je u nacionalni park Yosemite ušao motornim vozilom, točnije, tzv. Locomobilom.

vs

.::.