AUTO LEKSIKON

RAZJASNITE SI NEKE OD POJMOVA IZ AUTOINDUSTRIJE

EOBD

European On Board dijagnoza. Provjerava funkcije motora vezano uz ispušne plinove i prepoznaje greške na uređaju za paljenje i katalizatoru.Na dan: 22. travanj 1970.

4-22-1970 Prvi Dan planeta Zemlje

Prvi Dan planeta Zemlje

Prva proslava Dana planeta Zemlje (Earth Day) održana je u zajednicama diljem SAD-a. Earth Day je kreacija senatora Gaylorda Nelsona, stvorena zbog rastuće zabrinutosti o stanju okoliša jer veliki doprinos zagađenju okoliša imaju i automobili.

vs

.::.