AUTO LEKSIKON

RAZJASNITE SI NEKE OD POJMOVA IZ AUTOINDUSTRIJE

BAS

Break Assistance System. Sistem za pomoć pri kočenju koji ''prepoznaje'' situaciju, te dozira kočenje po potrebi; koči li vozač prejako, oduzimanjem, a koči li vozač preslabo, dodavanjem sile kočenjaNa dan: 22. travanj 1970.

4-22-1970 Prvi Dan planeta Zemlje

Prvi Dan planeta Zemlje

Prva proslava Dana planeta Zemlje (Earth Day) održana je u zajednicama diljem SAD-a. Earth Day je kreacija senatora Gaylorda Nelsona, stvorena zbog rastuće zabrinutosti o stanju okoliša jer veliki doprinos zagađenju okoliša imaju i automobili.

vs

.::.